นิทรรศการ
ประสบการณ์ในการ PITTCON2015
- Dec 09, 2015 -

Pittcon เป็นการประชุมประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนิทรรศการสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นิทรรศการโลกนี้ทำให้เรามีโอกาสได้ดูอีกที่เครื่องมือห้องปฏิบัติการล่าสุด เข้าร่วมในการถ่ายทอดสด

สาธิตผลิตภัณฑ์สัมมนา พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาความท้าทายของห้องปฏิบัติการทั้งหมด